l

Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

Implants dentals

<< Tornar

Un implant dental és l’“arrel” d’una dent feta de titani i col·locada dins de l’os del maxil·lar que aguanta la pròtesis dental substitutòria de la dent.  S’utilitza davant de la pèrdua d’una peça dental definitiva i és la opció a dia d’avui més definitiva. El resultat final és una dent que estètica i funcionalment iguala la dent perduda. 

Tractament i cirurgia

Per col·locar un implant dental el cirurgià fixa l’arrel de titani a l’os de la mandíbula o el maxil·lar en funció d’on estigués situada la dent a substituir i una dent provisional durant algunes setmanes. Aquesta previsió es degut a que s’espera que el titani de l’arrel es fusioni correctament amb l’os on està incorporat degut al procés de osteointegració.

Un cop fixada l’arrel el cirurgià realitza l’implant definitiu, fet específicament per la zona i el somriure de cada persona.

En alguns casos, és possible que l’os que hagi d’aguantar l’implant no existeixi o estigui molt deteriorat. En aquests casos el seu cirurgià li recomanarà el procediment a seguir prèviament a la col·locació de l’implant: es pot regenerar l’os o utilitzar un empelt.  També es pot utilitzar un implant cigomàtic. Aquesta tipologia d’implants son suficientment llargs com per poder-los fixar a l’os malar (pòmul).

Generalment és suficient amb l’ús d’anestèsia local.

 


 

Perquè és important posar un implant dental ràpidament?

Casi en el mateix instant que es perd la dent, l’espai buit comença a atrofiar-se i les dents contigües es mouen ocupant aquest espai. La creació del “buit” també afavoreix la inflamació de la geniva i l’aparició de càries degut a les restes d’aliment que s’hi acumula.  Tot això pot arribar a provocar la malformació de la corona dental i l’aparició d’infeccions a la boca o problemes digestius.

A més a més, la falta d’una peça dental accelera l’envelliment de la cara ja que desgasta l’os de la mandíbula, augmenta la pèrdua de geniva i modifica l’estructura de la cara, endurint les faccions i afavorint l’aparició d’arrugues.

Posar un implant dental és la millor solució per la pèrdua d’una dent?

L’implant dental acostuma a ser la millor solució per tractar la pèrdua d’una peça dental sigui a causa d’un traumatisme o de l’envelliment. L’implant és el substitut de l`arrel de al dent col·locat a la mandíbula mitjançant cirurgia que té el major temps de vida. El titani, material del que està format l’implant, es fusiona amb l’os de la mandíbula gràcies un procés anomenat osteointegració  que evita que la dent es mogui, faci soroll, afecti a les dents sanes o que l’os de la mandíbula es desgasti; conseqüències de l’ús d’altres tractaments. De la mateixa manera, l’implant acostuma a mantenir-se en excel·lents condicions 20 anys després de la seva col·locació, mentre que els altres solucions s’han de reemplaçar entre 7 i 15 anys després de la seva col·locació.

Malgrat tot, en alguns casos pot ser que sigui més recomanable l’ús d’altres solucions com la pròtesis adhesiva, la pròtesis parcial fixa o la pròtesis parcial removible. En qualsevol cas, es recomana que es consulti a un cirurgià especialitzat que li explicarà les seves opcions i li oferirà la solució que millor s’ajusti al seu problema.

Què és la osteointegració ?

La osteointegració  és el procés que fa que el titani de l’implant es fusioni amb l’os de la mandíbula i que afavoreix que la tecnologia de  l’implant sigui, a dia d’avui, molt més efectiva i de llarga durada que altres tractaments. La pròtesis parcial fixa o la pròtesis parcial removible poden moure’s, fer sorolls al mastegar, afectar a les dents contigües sanes o desgastar progressivament l’os de la mandíbula. Gràcies a la fusió amb l’os, l’implant ha aconseguit evitar aquestes conseqüències i augmentar de forma molt significativa els seus anys de vida.

Quan no és recomanable posar un implant dental?

Hi ha poques contraindicacions que impedeixin totalment la col·locació d’un implant i la majoria afecten a l’os de la mandíbula. Algunes d’elles poden ser infeccions específiques, tumors malignes que afectin a l’os o malaties que afectin al metabolisme de l’os.

Pot fallar la col·locació d’un implant?

Els implants és una tècnica que no provoca cap tipus de rebuig per part de l’organisme i a causa d’això el rati d’implants que fracassen és molt baix. Tot i això, pot fallar el procés de osteointegració fet que passa únicament en un 2%. En aquests casos, s’ha de tornar a posar un altra implant.

Perquè un implant dental?

  • Funcionalitat: es recupera la funció masticatòria sense patir per la pèrdua ocasional de la peça
  • Naturalitat: la selecció de la ceràmica i el seu color assegura la naturalitat del somriure.
  • Durabilitat: amb els avenços actuals, els implants poden durar tota la vida. ¡Oblida que portes implants!
  • Nª d’implants: no existeix límit en el número d’implants. Sovint un sol implant pot substituir dues peces.
  • Pèrdua òssia: prevé la pèrdua òssia que provoca la falta d’una dent.
  • Sense dolor: l’ús d’anestèsia local, o sedació en casos complexos, elimina qualsevol símptoma de dolor durant la col·locació.
  • Mínim rebuig: el % de rebuig és mínim si es segueixen els passos previs. S’aconsella un bon estudi clínic per part de l’especialista per valorar la idoneïtat de l’implant que millor s’ajusti a les característiques funcionals, estètiques i òssies del pacient.

Com assegurem l’èxit dels implants?

  • Estudi del volum ossi:  assegurar que prèviament a la implantació s’ha preparat la zona, tant la part òssia com les genives.
  • Deixar de fumar durant un període previ a la col·locació de l’implant per maximitzar les possibilitats d’èxit.
  • Salut i higiene: una bona higiene bucal és primordial en el manteniment dels implants, igual que ho és en qualsevol boca amb dents propis.